LDC
^ Uz augšu
Sestdiena, 2018. gada 24. februāris
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
Fakss: (+371) 6 702 7006
e-pasts:
Galvenā
Kontakti
Lapas karte
Burtu izmērs
Uz autorizēto sadaļu
Par autorizēto sadaļu
Informācija par reģistrēšanu
Pēdējās izmaiņas: 24.01.2018. 16:34
Nosūtīt draugam
Drukāt

Obligātā suņu apzīmēšana un reģistrācija


Likumdošana
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.491:

Vispārīgie reģistrācijas nosacījumi:

Mājas (istabas) dzīvniekam ir obligāti jābūt ar implantētu mikroshēmu (turpmāk- mikročipēšana). Mikročipēšanu veic veterinārārsts. Kaķu un mājas (istabas) sesku reģistrācija nav obligāta.

 1. Ja mājdzīvnieku reģistrē  veterinārārsts  valsts vienotā mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē (turpmāk- datubāzē) , tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumetu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi vai vakcinācijas apliecību
 2. Ja veterinārārstam nav iespējas reģistrēt dzīvnieku datu bāzē, tad īpašniekam pašam ir jānodrošina mājdzīvnieka reģistrācija datubāzē. Skatīt zemāk par reģistrācijas iespējām.
 3. Ja reģistrē mājdzīvnieku Datu centrā vai valsts un pašvaldību klientu apklapošanas centros (ja pašvaldībām ir noslēgts līgums ar Datu centru par šādu pakalpojumu), tad īpašnieks uzrāda savu personu apliecinošu dokumentu un mājdzīvnieka (lolojumdzīvnieka) pasi.

Mājdzīvnieka reģistrācija vienotajā valsts reģistrā ir maksas pakalpojums - vienreizēja maksa 3.50 eiro. Apmaksu veic pēc LDC sagatavotā rēķina.

Sunim ir jābūt reģistrētam:

 1. Pirms atsavināšanas (pārdošanas, dāvināšanas, atdošanas, utt).
 2. Ja uz laiku tas tiek izvests no valsts
 3. Sasniedzot 6 mēnešu vecumu
 4. Ja piedalās izstādēs


Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrēšanas iespējas

Lauksaimniecības datu centra portālā www.ldc.gov.lv

Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv


Kā reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku

Video bez skaņas

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerUzmanību! Lai skatītu video, ir nepieciešama programma Adobe Flash Player.
Ja jums nav tiesību instalēt programmas, jautājiet Jūsu sistēmas administratoram.

Dokumenti, kas nepieciešami, lai reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku: 

 • 1. Mājas (istabas) dzīvnieka pase (MK noteikumi Nr. 491, punkts 15.3).
 • 2. Aizpildīta un parakstīta Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapa: A sadaļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks (persona, kura kā īpašnieks ierakstīta dzīvnieka pasē); B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs vetārsts. Ja B sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, bet neparaksta.
  Veidlapa izdrukai šeit
 • 3. Personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).
 • 4. Maksājumu  apliecinošs dokuments – 3.50 eiro (ar 07.10.2016.) par viena dzīvnieka reģistrāciju (maksājumu var veikt klātienē ar maksājumu karti). Apmaksu veic pēc LDC sagatavotā rēķina.
Ja persona nav dzīvnieka īpašnieks, jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara par tiesībām reģistrēt mājas (istabas) dzīvnieku.

 

Kur var reģistrēt:

 • 1. Pie veterinārārsta, ja viņam ir noslēgts līgums ar Lauksaimniecîbas datu centru  par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku;  (MK noteikumi Nr.491, 2. sadaļa).
 • 2. Vietējā pašvaldībā, saskaņā ar tās saistošajiem noteikumiem un ja tai ir noslēgts līgums ar Datu centru par tiesībām ievadīt datus par dzīvnieku, var reģistrēt datubāzē mājas (istabas) dzīvniekus, kam implantēta mikroshēma. (MK noteikumi Nr.491, 3. sadaļa).
  Iestāde Adrese un tālrunis
  Aizkraukles VPVKAC Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., Tālr. 65133934
  Aknīstes VPVKAC Skolas ielā 7, Aknīste, Aknīstes nov., Tālr. 66954802
  Alsungas VPVKAC Pils ielā 1, Alsungā, Alsungas nov., Tālr. 63351342
  Apes VPVKAC Stacijas iela 2, Ape, Apes nov., Tālr. 64307218
  Auces VPVKAC Jelgavas iela 1, Auce, Auces nov., Tālr. 66954807
  Baltinavas VPVKAC Kārsavas iela 16, Baltinava, Baltinavas nov., Tālr. 26304449
  Balvu novada pašvaldības VPVKAC  Partizānu 14, Balvi, Balvu nov., Tālr. 66954809
  Benislavas VPVKAC Bērzu iela 8, Benislava, Rugāju nov., Tālr. 25446353
  Brocēnu novada pašvaldība Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu nov., Tālr. 66954811
  Carnikavas VPVKAC Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas nov., Tālr. 67993814
  Cesvaines VPVKAC Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines nov., Tālr. 66954813
  Dricānu VPVKAC Pagastmāja, Dricāni, Rēzeknes nov., Tālr. 66954871
  Dundagas VPVKAC Pils iela 5 – 1, Dundaga, Dundagas nov., Tālr. 66954817
  Elejas VPVKAC Dārza iela 5, Eleja, Jelgavas nov., Tālr. 63061304
  Emburgas VPVKAC Vīgriezes, Emburga, Ozolnieku nov., Tālr. 63085741
  Gulbenes VPVKAC Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., Tālr. 64473257
  Grobiņas VPVKAC Lielā iela 76, Grobiņa, Grobiņas nov., Tālr. 66954818
  Ikšķiles VPVKAC Daugavas prospekts 34, Ikšķile, Ikšķiles nov., Tālr. 66954861
  Ilūkstes VPVKAC Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes nov., Tālr. 66954819
  Inčukalna VPVKAC Atmodas iela 4, Inčukalns, Inčukalna nov., Tālr. 66954820
  Jaunpiebalgas VPVKAC Gaujas iela 4, Jaunpiebalga, Jaunpiebalgas nov., Tālr. 66954821
  Jaunpils VPVKAC Ērģelnieki, Jaunpils, Jaunpils nov., Tālr. 66954822
  Kalnciema VPVKAC Lielā iela 14, Kalnciems, Jelgavas nov., Tālr. 63069741
  Kandavas VPVKAC Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas nov., Tālr. 66954824
  Kaunatas VPVKAC Rāznas iela 38, Kaunata, Rēzeknes nov., Tālr. 66954872
  Kroņauces VPVKAC Sprīdītis, Kroņauce, Tērvetes nov., Tālr. 22443406
  Kocēnu VPVKAC  Alejas iela 8, Kocēni, Kocēnu nov., Tālr. 66954826
  Lielplatones VPVKAC Lielplatones muiža, Lielplatone, Jelgavas nov., Tālr. 63061380
  Līvbērzes VPVKAC Jelgavas iela 9, Līvbērzes pag., Jelgavas nov., Tālr. 63072441
  Lubānas VPVKAC Tilta iela 11, Lubāna, Lubānas nov., Tālr. 64894091
  Maltas VPVKAC Skolas iela 24, Malta, Rēzeknes nov., Tālr. 66954873
  Mazsalacas VPVKAC Pērnavas iela 4, Mazsalaca, Mazsalacas nov., Tālr. 66954867
  Mērsraga VPVKAC Zvejnieku iela 2, Mērsrags, Mērsraga nov., Tālr. 66954869
  Nākotnes VPVKAC Skolas iela, Nākotne, Glūdas pag., Jelgavas nov., Tālr. 63077329
  Neretas VPVKAC Rīgas iela 1, Neretas pag., Neretas nov., Tālr. 66954830
  Nīcas VPVKAC Bārtas ielā 6, Nīca, Nīcas pag., Tālr. 66954831
  Pāvilostas VPVKAC Dzintaru iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas nov., Tālr. 63453401
  Platones VPVKAC Atspulgi, Platone, Jelgavas nov., Tālr. 63086511
  Priekules VPVKAC Saules iela 1, Priekule, Priekules nov., Tālr. 66954870
  Pļaviņu VPVKAC Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu VPVKAC, Tālr. 66954835
  Raunas VPVKAC Vidzemes iela 2, Rauna, Raunas pag., Tālr. 66954836
  Riebiņu VPVKAC Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu nov., Tālr. 66954837
  Rogovkas VPVKAC Pagastmāja, Rogovka, Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., Tālr. 66954874
  Rojas VPVKAC Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas nov., Tālr. 63232050
  Rucavas VPVKAC Pagastmāja, Rucava, Rucavas pag., Tālr. 29900135
  Rugāju VPKAC Kurmenes iela 48, Rugāji, Rugāju nov., Tālr. 66954841
  Rūjienas VPVKAC Raiņa iela 3, Rūjiena, Rūjienas nov., Tālr. 66954842
  Salas VPVKAC Susējas iela 9, Sala, Salas nov., Tālr. 65237700
  Sesavas VPVKAC Sesava, Sesavas pag., Jelgavas nov., Tālr. 63061478
  Sikšņu VPVKAC Purenītes, Sikšņi, Dunikas pag., Rucavas nov., Tālr. 63453401
  Skrundas VPVKAC Raiņa ielā 11, Skrunda, Skrundas nov., Tālr. 63331555
  Smiltenes VPVKAC Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., Tālr. 66954850
  Špoģu VPVKAC Skolas ielā 17, Špoģi, Daugavpils nov., Tālr. 66954816
  Staļģenes VPVKAC Lielupes iela 5, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., Jelgavas nov., Tālr. 63085851
  Svētes VPVKAC Dzirnavu iela 1, Svēte, Jelgavas nov., Tālr. 63055548
  Valgundes VPVKAC Celtnieku iela 35, Valgunde, Jelgavas nov., Tālr. 63085247
  Vecpiebalgas VPVKAC Alauksta iela 4, Vecpiebalga, Vecpiebalgas nov., Tālr. 66954876
  Vērgales VPVKAC Pagastmāja, Vērgale, Pāvilostas nov., Tālr. 63490836
  Viesītes VPKAC Brīvības iela 10, Viesīte, Viesītes nov., Tālr. 66954857
  Vilces VPVKAC Ausmas, Vilce, Jelgavas nov., Tālr. 63061081
  Vircavas VPVKAC Kamenes, Vircava, Jelgavas nov., Tālr. 63085984
  Viļakas VPKAC Abrenes iela 26, Viļaka, Viļakas nov., Tālr. 27363377
  Zaļenieku VPVKAC Pagastmāja, Zaļenieki, Jelgavas nov., Tālr. 63074441
 • 3. Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centros  (ZM KAC)  (26.03.2013. MK noteikumi Nr. 161 “Noteikumi par vienoto zemkopības nozares informācijas sistēmu” un 04.11.2013. ZM Rīkojums Nr.178, un 11.07.2012. ZM Rīkojums “Par vienotu nozares klientu apkalpošanas ieviešanu” ) adreses šeit.
 • 4. Lauksaimniecības datu centrā,  piesakoties uz konsultāciju laiku (MK noteikumi Nr.491, 4. sadaļa):  adreses un tālruņi  šeit.

Elektroniski pirmreizējai suņu reģistrācijai jāiesniedz uz e-pastu:

Aizpildītu un parakstītu ar drošu elektronisko parakstu Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācijas veidlapu: A sadaļu aizpilda un paraksta dzīvnieka īpašnieks (persona, kura kā īpašnieks ierakstīta dzīvnieka pasē); B sadaļu aizpilda, paraksta un ar zīmogu apliecina praktizējošs vetārsts. Ja B sadaļu nav aizpildījis vetārsts, to no dzīvnieka pases aizpilda īpašnieks, bet neparaksta. Veidlapa izdrukai šeit.

Jāpievieno arī:
 • 1. Mājas (istabas) dzīvnieka pases kopija: lapa ar ziņām par īpašnieku; pilni dati par dzīvnieku, lapa ar datiem par vakcināciju pret trakumsērgu (citas potes lūdzam nepievienot);
 • 2. Maksājumu  apliecinošs dokuments –  3.50 eiro (ar 07.10.2016.) par viena dzīvnieka reģistrāciju.
  Maksājuma mērķis: Mājdzīvnieka reģistrācija (obligāti jānorāda dzīvnieka mikročipa numuru).
  Piemērs: Mājdzīvnieka reģistrācija, mikročipa numurs: 380260070029757.

Turpmākos notikumus (izņemot pirmreizējo reģistrāciju) var reģistrēt bez maksas:
Mājas (istabas) dzīvnieku īpašnieki, kuru suns, kaķis vai sesks ir jau reģistrēts vienotajā valsts reģistrā, šādus turpmākos notikumus paziņo ar ziņojuma lapu vai izmantojot Lauksaimniecības datu centra  e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv:
Reģistrācijas veidlapas
Mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas veidlapa Word dokuments Word dokuments

Ziņojuma lapa par reģistrētu mājas (istabas) dzīvnieku Word dokuments Word dokumentsNorēķinu kārtība Lauksaimniecības datu centrā

Norēķināties par mājas (istabas) dzīvnieku reģistrāciju var:

 • ar maksājumu kartēm (Maestro, MasterCard, American Express, VISA un VISA Electron,) Rīgā un centrālajos reģionu punktos;
 • veicot apmaksu internetbankā;
 • izmantojot banku vai pasta nodaļu pakalpojumus.

Rekvizīti:
Saņēmējs: Lauksaimniecības datu centrs
PVN maks. Nr. 90001840100
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
Norēķinu konts: LV88TREL2160380004000
Ieņēmumu kods: 21499
BIC kods: TRELLV22

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds un personas kods (vai uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas numurs), kā arī, par ko tiek maksāts, piemēram, suņa reģistrācija.Apmeklētāju skaits šodien : 841   |   Pēdējās izmaiņas 23.02.2018. 15:49
informatīvais tālrunis
67027240