LDC
^ Uz augšu
Otrdiena, 2017. gada 24. janvāris
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālr.: (+371) 6 702 7240
Fakss: (+371) 6 702 7006
e-pasts:
Galvenā
Kontakti
Lapas karte
Burtu izmērs
Uz autorizēto sadaļu
Par autorizēto sadaļu
Svaigpiena iepirkuma statistika
Pēdējās izmaiņas: 13.01.2017. 08:48
Nosūtīt draugam
Drukāt
Piena pircēju iepirktā svaigpiena daudzums, kg, pa mēnešiem.


Svaigpiena iepirkums (kg) 2016. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2015. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2016.
Mēnesis Nodotais piens
2015. gadā, kg
Nodotais piens
2016. gadā, kg
Izpilde pret
2015. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 59 501 160 62 278 776  104,67
Februāris  53 340 264 58 934 191  110,49
Marts  58 149 748 63 060 873  108,45
Aprīlis  61 672 788 63 263 610  102,58
Maijs   71 504 433 72 788 723  101,80
Jūnijs   77 532 141  74 723 184  96,38
Kopā 1.pusgadā  381 700 535  395 049 357  103,50
Jūlijs 80 509 583   78 379 123  97,35
Augusts 80 009 258  79 028 520  98,77
Septembris 73 384 352 73 838 360 100,62
Kopā 9. mēneši  615 603 728  626 295 360  101,74
Oktobris 68 236 273 66 966 052  98,14
Novembris  60 487 835  58 546 879  96,79
Decembris 63 335 035 62 199 785  98.21
Kopā gadā  807 663 642  814 008 076  100,79


Svaigpiena iepirkums (kg) 2015. gadā pa mēnešiem, salīdzinot ar 2014. gadu
Stāvoklis PRR uz 31.12.2015.
Mēnesis Nodotais piens
2014. gadā, kg
Nodotais piens
2015. gadā, kg
Izpilde pret
2014. gada attiecīgo
mēnesi, %
Janvāris 59 661 969 59 501 160 99,73
Februāris  53 921 834  53 340 264 98,92
Marts  60 932 185  58 149 748 95,43
Aprīlis  61 267 316  61 672 789 100,66
Maijs  71 880 701    71 504 433 99,48
Jūnijs 77 542 133   77 532 141  99,99 
Kopā 1.pusgadā  385 206 138  381 700 535  99,09
Jūlijs 78 793 488 80 509 583   102,18
Augusts  78 955 185  80 009 258 101,34
Septembris  74 873 679  73 384 352 98,01
Kopā 9. mēneši  617 828 490  615 603 728  99,64
Oktobris 67 500 491   68 236 273 101,09
Novembris 58 483 575   60 487 835  103,43
Decembris 60 582 819  63 335 807  104,54
Kopā gadā  804 395 375  807 663 642  100,41


Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2015. un 2016. gads.

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2015. gads 2016. gads 2016. gads pret
2015. gadu
2015. gads 2016. gads 2016. gads pret
2015. gadu
Janvāris 21 815  20 077  92.03% 8 057  7 791  96.70%
Februāris 21 695  19 936  91.89% 7 705  7 464  96.87%
Marts 21 576  19 781  91.68% 7 583  7 400  97.59%
Aprīlis 21 494  19 687  91.59% 7 880  7 491  95.06%
Maijs 21 398  19 572  91,47% 8 306  7 713  92,86%
Jūnijs 21 354  19 449  91,08% 8 599  7 859  91,39%
Jūlijs 21 329  19 321  90,54% 8 725  7 922  90,72%
Augusts 21 157  19 173  90,62% 8 731  7 931  90,84%
Septembris 21 016  18 950  90,17% 8 725  7 840  89,86%
Oktobris  22 550  18 672  89.80%  8 623  7 815  90.63%
Novembris  20 468  18 334  89.57%  8 399  7 602  90.51%
Decembris  20 233  18 104  89.48%  8 086  7 354  90,95%


Ganāmpulku skaits Latvijā pa mēnešiem 2014. un 2015. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2014. gads 2015. gads 2015. gads pret
2014. gadu
2014. gads 2015. gads 2015. gads pret
2014. gadu
Janvāris 23 675 21 815 92,14% 8 660 8 057 93,04%
Februāris 23 524 21 695 92,22% 8 332 7 705 92,47%
Marts 23 359 21 576 92,37% 8 197 7 583 92,51%
Aprīlis 23 279 21 494 92,33% 8 392 7 880 93,90%
Maijs 23 207 21 398 92,20% 8 717 8 306 95,29%
Jūnijs 23 143 21 354 92,27% 8 984 8 599 95,71%
Jūlijs 23 157 21 329 92,11% 9 180 8 725 95,04%
Augusts 22 936 21 157 92,24% 9 214 8 731 94,76%
Septembris 22 753 21 016 92.37% 9 193 8 725 94.91%
Oktobris 22 550  22 550 92.20% 9 069  8 623  95.08%
Novembris 22 251  20 468 91.99% 8 705  8 399  96.48%
Decembris 21 977  20 233 92.06% 8 352  8 086  96.82%


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem 2015. un 2016. gads

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2015. gads 2016. gads 2016. gads pret
2015. gadu
2015. gads 2016. gads 2016. gads pret
2015. gadu
Janvāris 165 963  162 412  97.86% 140 119  141 700 101.13%
Februāris 165 697  162 105  97.83% 138 752  140 254  101.08%
Marts 165 955  162 110  97.68% 137 173  140 860  102.69%
Aprīlis 165 984  161 932  97.56% 143 659  141 197  98.29%
Maijs 166 193  161 566  97.22% 144 899  141 598  97,72%
Jūnijs 166 568  161 096  96.71% 146 006  141 548  96,95%
Jūlijs 167 248  160 849  96,17% 147 046  141 671  96,34%
Augusts 166 794  160 069  95,97% 146 528  141 327  96,45%
Septembris 166 406  158 691  95,36% 146 185  139 982  95,76%
Oktobris  165 404  157 357  95,13%  145 538  139 095  95,57%
Novembris  163 443  155 328  95,03%  143 736  137 194  95,45%
Decembris  162 463  154 366  95,02%  142 006  136 013  95,78%


Slaucamo govju skaits Latvijā pa mēnešiem

  Kopā tajā skaitā realizē pienu piegādei
2014. gads 2015. gads 2015. gads pret
2014. gadu
2014. gads 2015. gads 2015. gads pret
2014. gadu
Janvāris 164 760 165 963 100,73% 135 981 140 119 103,04%
Februāris 165 049 165 697 100,39% 135 516 138 752 102,39%
Marts 165 506 165 955 100,27% 130 924 137 173 104,77%
Aprīlis 166 139 165 984 99,91% 137 752 143 659 104,29%
Maijs 167 034 166 193 99,50% 138 821 144 899 104,38%
Jūnijs 168 328 166 568 98,95% 140 883 146 006 103,64%
Jūlijs 169 620 167 248 98,60% 143 218 147 046 102,67%
Augusts 169 493 166 794 98,41% 143 840 146 528 101,87%
Septembris 169 162 166 406 98.37% 144 236 146 185 101.35%
Oktobris 168 421  165 404  98.21% 143 199  145 538  101.63%
Novembris 166 664  163 443  98.07% 141 704  143 736  101.43%
Decembris 165 878  162 463  97.94% 140 277  142 006  101.23%


Vidējā svaigpiena iepirkuma cena Latvijā un Eiropas Savienībā pa mēnešiem, EUR


Apmeklētāju skaits šodien : 1781   |   Pēdējās izmaiņas 24.01.2017. 14:53
informatīvais tālrunis
67027240